Ekologiczne docieplenia poddaszy wełną celulozową.

ekofiber isofloc

TEST SZCZELNOŚCI BUDYNKU

Szczelność konstrukcji budynku ma bardzo duży wpływ na ilość zużywanej energii cieplnej. Szczelna konstrukcja oznacza niskie koszty ogrzewania budynku oraz wysoki komfort cieplny wewnątrz pomieszczeń. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet do 30% energii. Szczelność budynku można zweryfikować oraz podnieść w wyniku przeprowadzenia testu szczelności. Testy takie są obecnie coraz powszechniej wykonywane, szczególnie w budynkach posiadających wentylację mechaniczną w celu poprawienia sprawności całego systemu. W Niemczech testy szczelności przeprowadzane są obowiązkowo we wszystkich budynkach oddawanych do użytku.

Jako jedyni w regionie świadczymy usługi Blower Door Test - badanie szczelności powietrznej budynku w połączeniu z termowizją. Jest to bezinwazyjna metoda pomiaru przepuszczalności powietrznej budynków przy użyciu wentylatora,który w sposób kontrolowany wytwarza nadciśnienie lub podciśnienie. Sposób przeprowadzania testu oraz opracowanie wyników określa PN-EN:13829. Podczas testu mierzony zostaje współczynnik krotności wymiany powietrza w budynku n50 dla różnicy ciśnień 50 Pa. I tak dla budynków z wentylacją grawitacyjną powinien wynosić n50 ≤ 3 h-1, zaś dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1 Jeśli współczynnik odbiega od normy wyszukane zostają miejsca, w których sa nieszczelności. W raporcie wraz z protokołem pomiarowym, który otrzymuje inwestor zawarte są również informacje o miejscach nieszczelności powietrznych budynku, oraz możliwych sposobach ich usunięcia.

Koszt pomiarów szczelności budynku ustalany jest indywidualnie - zależnie od lokalizacji obiektu, powierzchni i kubatury. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu sprecyzowania ceny usługi.